SØRFOND CO-PRODUCTION LAB

Er du juniorprodusent og ønsker å bli god på samproduksjon og finansiering av produksjoner utover Norges grenser? Fem utvalgte juniorprodusenter har muligheten til å delta på årets Sørfond Co-Production Lab, under Film fra Sør 2023.

This event is aimed at Norwegian producers. Brief information in English can be found below.

Søknadsfristen har gått ut. Har du søkt vil du få svar i løpet av fredag 3. november. 

I søknaden ønsker vi at du skriver en kort motivasjonstekst for deltakelse, og legger ved oppdatert CV. Søknaden tar ikke mer enn 10-15 minutter å fylle ut.

Arrangementet er helt gratis og inkluderer lunsj. 

Hva er Sørfond Co-Production Lab?

Fredag 17. november, 2023 arrangeres Sørfond Pitcheforum. Fem internasjonale filmskapere og produsenter inviteres til Norge for å presentere sine filmprosjekter til norske co-produsenter for mulig samarbeid og å søke Sørfond-støtte. Gjennom årene har flere Sørfond-støttede prosjekter blitt vist på filmfestivaler som Cannes, Venezia og CPH:DOX, og Writing with Fire (India, 2021) og Quo Vadis, Aida (Bosnia-Hercegovina, 2020) fikk begge Oscar-nominasjoner.

I forkant av årets forum introduserer vi for første gang Sørfond Co-production Lab torsdag 16. November. Her inviteres fem norske juniorprodusenter til å delta på pitchekurs og workshop om internasjonal samproduksjon og finansiering, sammen med de internasjonale pitcherne. Dette er en spennende sjanse til å lære mer om mulighetene som ligger i Sørfond.

Hvorfor melde seg på Sørfond Co-Production Lab?

Du vilutvide ditt internasjonale nettverk, du ønsker å lære mer om samproduksjon og finansiering, og du ønsker å lære mer om kunsten å pitche et prosjekt.

Hvem er Sørfond Co-Production Lab for?

Norske juniorprodusenter opp til 35 år som er interessert i å lære mer om internasjonal samproduksjon.

Sørfond Co-Production Lab er en spennende mulighet til å få litt bedre innsikt i hvordan samproduksjon fungerer, og kan være starten på fremtidige samarbeid med internasjonale filmskapere.

Sørfond Co-Production Lab er en del av Sørfond Pitcheforum. Den 17. november arrangeres Sørfond Pitcheforum på Vega Scene. Dersom du deltar på Sørfond Co-Production Lab må du også delta på Sørfond Pitcheforum 17. november.

Arrangementet er laget av Stiftelsen Festivalkontoret som står bak Sørfond sammen med Norsk filminstitutt. Sørfond er støttet av Utenriksdepartementet.

In English

Are you a Norwegian junior producer and want to learn more about co-production and financing beyond Norway's borders? Five selected junior producers have the opportunity to participate in this year's Sørfond Co-Production Lab, during Films from the South 2023.

On Friday, November 17, 2023, the Sørfond Pitching Forum will take place. Five international filmmakers and producers are invited to Norway to present their film projects to Norwegian co-producers for potential collaboration and to seek Sørfond support. Over the years, several Sørfond-supported projects have been showcased at film festivals such as Cannes, Venice, and CPH:DOX, and both "Writing with Fire" (India, 2021) and "Quo Vadis, Aida" (Bosnia and Herzegovina, 2020) received Oscar nominations.

Leading up to this year's forum, for the first time, we introduce the Sørfond Co-production Lab on Thursday, November 16. Here, five Norwegian junior producers are invited to participate in a pitching course and workshop on international co-production and financing, alongside the international pitchers. This is an exciting opportunity to learn more about the possibilities in Sørfond.